Fabrika „Premix“ u Titelu osnovana je 1972.godine za potrebe proizvodnje kompozita u sklopu HINS-a iz Novog Sada i kao takva postoji preko 30 godina.
U julu 2004. firmu je kupila ekipa znalaca u oblasti stakloplastike. U tročlanoj ekipi su dvojica nemačkih partnera, koji su na nagovor trećeg člana, nosioca tehnologije i novog direktora „Premixa“, dipl. ing. Milana Kosovca, uložili svoja sredstva. Prema rečima novog direktora, našu najveću fabriku čamca očekuje brzi kvalitativni skok zahvaljujući kako novom ulaganju, tako i kvalitetu tima koji je dočekao nove vlasnike. Prvi zadatak novog direktora, prema njegovim rečima, jeste da se uvede proizvodnja prema normi DIN 18-820, da bi ovako poboljšan kvalitet mogao da ispuni očekivanja evropskog tržišta. Kosovac takođe kaže da će novi vlasnici, obzirom da dobro poznaju nemačko tržište, zadržati postojeći program i proširiti ga novim proizvodima. Očekuje se dodatno proširenje asortimana i u oblasti plovila – novi model je već u pripremi.
U Oktobru 2012 godine pogon preuzima Dragomir Milekić koji svojim dugogodišnjim iskustvom i kvalitetnim ljudskim resursima stavlja „Premix“ u sam vrh u regionu gledano na kapacitete, iskustvo, znanje u pogledu proizvodnje poliesterskih proizvoda za namene nautike, elektroprivrede, hemijske industrije, građevinske industrije, auto industrije i dr.
Pogon će nadalje poslovati pod imenom „Poly-Verbund-Premix“, tako da je u svom imenu zadražano prepoznatljivo ime „Premix“.
Danas „Premix“ raspolaže sa preko 4,000m2 grejnog prostora pod halama, 30,000m2 površine zemljišta, i najvažnije, visoko obučenim ljudskim resursima.
Prioritet firme je svakako ulaganje u ljudske resurse i nove tehnologije, radi povećanja konkuretnosti na teritoriji EU, pa se u tom smeru razmišlja i sprovodi poslovna politika.
Što se tiče nautike, paleta proizvoda je kompletno zamenjena novim, poboljšanim modelima kojih trenutno u ponudi imamo osam modela, od čega šest bez kabine i 2 sa kabinom.
Sva plovila izrađena su od poliestera armiranog staklenim vlaknima (stakloplastike), materijala najpogodnijeg za njihovu gradnju. Čamci izrađeni od ovog materijala poseduju izuzetne mehaničke karakteristike u odnosu na sopstvenu težinu, pa se njima lako upravlja, a prilikom korišćenja motora znatne su uštede goriva. Ovaj materijal ne zahteva praktično nikakvo održavanje, otporan je na atmosferske uticaje, a eventualna mehanička oštećenja mogu se brzo i jeftino sanirati.
Kompletan proizvodnji program se realizuje u saradnji sa firmom „NELT“ iz Titela koja je dobro poznata ljubiteljima nautike po prepoznatljivom i kvalitetnom izradom čamaca.