Identifikacija Premix

Naziv preduzeca POLY-VERBUND-PREMIX d.o.o.

Sediste 21 240 Titel, Put za rit bb

Odgovorno lice-direktor dipl.ecc. Nemanja Milekić

Telefon +381 21 2960-153, +381 21 2960-154,+381 21 2960-230 Telefax +381 21 2960-217

Elektronska posta premix.titel@gmail.com

Tekuci racun 340-11008215-02 Erste bank a.d. Novi Sad

Maticni broj 08818967

Registarski broj 23908818967

Sifra delatnosti 2229

Poreski identifikacioni broj PIB 103455081

Obveznik PDV da

Registarski broj potvrde 132677094

Web stranica www.premix.co.rs

 

 

Kontakt