Elaborat

Znanja koja predstavlja posetiocima našeg sajta autor je stekao tokom dvadesetpetogodišnje prakse u izgradnji krovnih konstrukcija vodopročistača. Autor se profesionalno bavi poslom u oblasti stakloplastike (kompozit fiberglas-poliester, GFK, GRP) poslednjih 28 godina, od čega 13 godina u Nemačkoj i češkoj. Apsolvirao je magisterijum iz ekologije na zagrebačkom Tehnološkom fakultetu, ali napisani magistarski rad »Otpadne vode Mesne industrije Gavrilović« nije branio iz privatnih razloga. Do sada je neposredno učestvovao u izgradnji krovnih konstrukcija za preko 300 projekata – najviše u Nemačkoj (Darmstadt, Köln, Mainz, Rüsselsheim), zatim širom Evrope i sveta (Schiflangen – Luxemburg, Moskva, Budimpešta, više projekata u Švajcarskoj, u Kini itd.)

A. Razlozi za pokrivanje vodopročistača

1. Pravno-zakonski mehanizam – zdravstveni razlozi.

U Republici Nemačkoj ne postoje zakonski propisi koji bi eksplicitno zahtevali pokrivanje vodopročistača, odnosno decidirano određivali koji bazeni moraju biti pokriveni. Međutim, precizni zdravstveni propisi prisiljavaju investitore i projektante da iz zdravstvenih razloga neke od bazena vodoprečistača projektuju i grade sa krovom. Eksplicitni zdravstveni propisi daju radnicima na postrojenju, kao i civilima u okolini, pravo na takve uslove radne i životne sredine, koji ne smeju dovesti do ugrožavanja zdravlja. Ako dođe do sporova, odlučuje veštačenje stručnjaka iz oblasti biomedicinskih nauka. Time smo objasnili ovaj, u suštini, finansijski razlog.

To u praksi znači da se pokrivaju svi bazeni u kojima se voda pročišćava na dva osnovna načina:

vazdušna aeracija (vazduhom pod pritiskom) ili

razni tipovi mešanja (najčešće su u pitanju hvatači peska, biološki ili flotacijski bazen).

U ovim postrojenjima, prskanjem mehurova vazduha na površini otpadne vode u biosferu se oslobađaju aerosoli koje radnici na postrojenju kao i ljudi u okolini udišu. Za vreme jakog vetra, ovi aerosoli zagađuju vazduh do udaljenosti od nekoliko kilometara. Ako ove materije dođu u pluća ili digestivni trakt, postaju opasne po zdravlje.

Iz razloga zdravstvene bezbednosti neophodno je navedene bazene pokriti i time osoblje pročistača i okolinu zaštititi od po zdravlje štetnih uticaja.

2. Nepoželjni mirisi.

Zbog odstranjivanja neželjenog smrada pokrivaju se i bazeni za zgušnjavanje i aeracijski bazeni, a u neposrednoj blizini naselja i taložnici.

3. Termička izolacija.

Daljnji razlog za pokrivanje određenih bazena jeste sprečavanje gubitka toplote čime se smanjuje negativan uticaj niskih temparatura na proces pročišćavanja. Ovde su se najbolje pokazale sendvič-konstrukcije (poliesterski laminat sa PU penom).

4. Sprečavanje negativnih atmosferskih uticaja.

U zimskom vremenu, aerosol koji se oslobađa iz postrojenja za preradu vode ima tendenciju stvaranja magle u okolini te poledice na pristupnim površinama i obližnjim saobraćajnicama. Pokrivanjem bazena sprečava se stvaranje magle i poledice. Tako se predupređuju moguće saobraćajne havarije.

Postoji niz alternativnih načina za korišćenje stakloplastičnih krovnih konstrukcija, pre svega kod filtracijskih uređaja u industriji gde se često zahtevaju krovovi sa toplotnom izolacijom. Takođe, moguće su razne kombinacije oblika i boja.

B. Prednosti stakloplastičnih krovnih konstrukcija

Prve stakloplastične krovne konstrukcije počele su da se koriste krajem 1970-tih, ali su tek početkom 1990-tih zamenile sve druge varijante. Sem stakloplastike, hemijski agresivnu sredinu mogu da podnesu još jedino nerđajući čelik (što je jako skupo rešenje), ili specijalni betoni (koji nisu prihvatljivi zbog enormne težine i, sa tim u vezi, teške manipulacije – montaže i demontaže).

Krovovi od stakloplastike imaju sledeće prednosti:

1. Lagane su (tlocrtno 1 m2 teži 12-30 kg).

2. Lako se transportuju (često se jednim kamionom transportuju svi delovi za jednu krovnu konstrukciju).

3. Brzo se montiraju (montaža traje 1-7 dana)

4. Zbog specijalnog želkotnog (gelcoat) i topkotnog (topcoat) sloja otporne su na:

hemikalije,

uticaj UV-zračenja i

atmosferske prilike.

5. Imaju dug životni vek.

6. Dobro zaptivanje. Pomoću zaptivajućih traka i sifonaže moguće je izvesti zatvoreni sistem.

7. U slučaju potrebe remonta unutrašnjih uređaja moguće je lako demontirati potrebni deo.

8. Relativno su jeftine.

9. Moguće su razne kombinacije oblika i boja.

C. Vrste krovnih konstrukcija

1. Okrugli bazeni

a. Sa poprečnim mostom (od betona ili nerđajućeg čelika). Ako most može da nosi težinu krovne konstrukcije, uključujući težinu snega, na njega se sa svake strane oslanja polovina krovne konstrukcije (sa ili bez srednjeg konzolnog dela) i kupola koja se montira do spoljašnjeg dela bazena.

b. Sa centralnim stubom koji podupire celu centralnu prirubnicu, na koju se, kao i pod (a), naslanjaju ravni segmenti ili kupole. Postojanje ovog stuba značajno pojeftinjuje samu konstrukciju.

 

 

 

c. Konstrukcija bez centralnog mosta ili potpornog stuba. Konstrukcija mora biti samonoseća.

Na centralni element, koji je postavljen na pomoćnu konstrukciju, montiraju se segmenti (profilisani ili u sendvič-verziji), pa se nakon toga cela konstrukcija krova pomoću krana postavi na bazen.

Drugi je način postavljanje jednog ili dvaju centralnih nosećih elementa na koje se naslanjaju i pričvršćuju pločasti elementi. Spoljašnji deo kupola ili segmenata leži, po pravilu, na obodnom profilu za koji su pričvršćeni uz korišćenje zaptivača.

Veće krovne konstrukcije mogu da se izvedu pomoću više redova koncentričnih kupola ako se mogu osloniti na koncentrične zidove (isti su u funkciji tehnologije prečišćavanja voda).

Plutajući krovovi se mogu izvoditi do veličine prečnika od 60 m.

d. Bazeni sa rotirajućim mostom. Patentiran je rotirajući krov koji se okreće sa mostom. Zaptivanje je izvedeno preko sistema sifonaže.

2. Pravougaoni bazeni

S obzirom na tip konstrukcije koja se primenjuje, pravougaone bazene smo podelili u tri grupe:

a. Bazeni malog raspona, pokrivaju se pločama koje su ojačane rebrima.

b. Bazeni većeg raspona – pokrivaju se profilisanim ili sendvič-elementima. Moguća je kombinacija profilisanih sa jednostavnim ravnim delovima. Kod većih raspona jeftinije je koristiti profilisane konveksne delove složene u redove.

c. Bazeni veoma velikog raspona (maksimalng prečnika 20 m). Za ove bazene razvijen je talasasti profil koji je povoljniji nego kupolasti oblik.

D. Osobine stakloplastičnog laminata

Osobine SP laminata date su DIN normom 18820. Prilikom kontrole statike i predložene debljine elemenata podjednako je važno da se noseći elementi ne poddimenzioniraju, kao ni da se ne predimenzioniraju jer će to učiniti krovnu konstrukciju nepotrebno preteškom, ali takođe, time ju bespotrebno poskupeti.

E. Zaključak

Možda bismo preterali u poređenju kada bismo rekli da je projektovanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bez stakloplastičnih pokrova vandalizam jednak projektovanju elektrana na ugalj bez filtara za odstranjivanje sumpornih oksida iz izduvnih gasova, ali nije ni daleko od istine.

U suštini, radi se o jednom drugom poređenju, poređenju troškova za krov na pročistaču sa cenom ljudskog zdravlja, i to u prevenciji. Razvijene zemlje su izračunale da bi uštedu na pokrovima pročistača višestruko prevazišli gubici na zdravstvenim troškovima lečenja, rehabilitacije i smanjenja radne sposobnosti eksponiranog stanovništva.

Gde ćemo se u ovoj oblasti svrstati MI zavisi od NAS samih.

Milan Kosovac,
dipl. ing. hemijske tehnologije

021/ 860-153

Auftragproduktion von Bauteilen aus Glaslaminat,
Abdeckung für Kläranlagen, GFK Abdeckungen
premix.titel@gmail.com
tel. +381 21 860 153
860 154