Priča o nastanku firme „Poly-Verbud-Elemente“

Ideju za nastanak firme „Poly-Verbud“ dale su palete za avionski transport. Način izrade paleta u vidu sendviča razvili su „Udruženje avio-kompanija“ i „Bajern“, a sendvič-palete je ručnim postupkom laminovanja trebalo da proizvede Poly-Verbund. Tehnološkim unapređenjima i izmenama Poly-Verbund je kapacitet paleta povećao 5 puta, uz isti broj radnika, tako da je postignuta ušteda od 80%. Ovim još nisu bili zadovoljeni strogi konstrukcijski kriterijumi. Zbog toga smo razvili prvi sendvič-element (nemački – Verbundelement) prema uzorima iz prirode, nakon čega je usledilo uspešno testiranje paleta za avio-transport proizvedenih po novom sendvič-sistemu. Naša prva patentna prijava je još iz 1963. godine.

Sendvič-elementi – i dan danas odlično služe

Sendvič-elementi od stakloplastike tokom godina uspešno podnose velika opterećenja. Do danas su se, bez izuzetaka, odlično pokazali i kao takvi predstavljaju školski primer u stručnoj literaturi širom sveta. Na osnovu našeg decenijskog iskustva, naša tehnologija za visokoopterećene stakloplastične konstrukcije, vodeća je u rešavanju teških tehničkih zadataka i zahtevnih problema.