Stakloplastika pruža slobodu izbora oblika, boje i mehaničkih karakteristika uprkos serijskoj proizvodnji

Pojam stakloplastika (fiberglas, »GFK«, poliester) označava plastične mase ojačane vlaknima staklene vune. Radi se o sintetičkom materijalu, koji ima više prednosti u odnosu na materijale prirodnog porekla kao što su metali i drvo. U pogledu mehaničko-fizičkih osobina, kao što je čvrstoća, u toku proizvodnje se možemo uveriti da se radi o vezivom materijalu. To znači da se sastoji od najmanje dveju vrsta materijala – jedan je vezivno sredstvo, a drugi daje čvrstinu. U samom materijalu događa se sledeće: tzv. matrix (poliesterska smola) sprovodi spoljašne sile u armaturu – staklo. Ojačavanje staklom daje gradivnoj materiji (poliesteru) potrebnu čvrstinu.

Sastav, proizvodnja i karakteristike laminata od nezasićenih poliesterskih i fenakrilatnih smola ojačanih staklenom vunom za noseće gradivne delove (GF-UP, GF-PHA) regulisani su normom DIN 18 820.

U procesu proizvodnje, čvrsta sredstva koja služe za ojačavanje (npr. stakleno tkanje – mat ili stakleni »rowing«) natapaju se tečnim poliesterskim smolama, pojedinačno, sloj po sloj. Ta slojevita gradnja proizvoda se naziva laminovanje, a proizvod – laminat. Poliesterska smola je naročito pogodna za proizvodnju, pošto kao duroplastična smola dodavanjem aditiva može da očvrsne od želaste do potpuno čvrste forme. Površinski slojevi, »gel-coat« (»želkot«) i »top-coat«, (»topkot«) sastoje se od poliesterske smole otporne na atmosferske uticaje i koriste se za delove proizvoda izložene ovim uticajima.

Kako se proizvode čamci?

Čamci u proizvodnji Premixa proizvode se serijski sa mnogo ručnog rada. Pošto se ne prave od klasičnih materijala, drveta i metala, nego od stakloplastike (vezivog materijala), koja je naročito otporna na vremenske uticaje, a ima i dug vek trajanja, to naši čamci imaju fantastične osobine i izuzetnu pokretljivost na vodi. Plastična masa ojačana vlaknima staklene vune (stakloplastika) od koje se izrađuju čamci, stvara se procesom ručnog rada. Zato je u fazi proizvodnje moguće optimalno podesiti mehaničke osobine gotovog proizvoda njegovoj nameni.

Kako to funkcioniše saznaćete u tekstu koji sledi…

1. korak

Poizvodnji čamca prethodi izrada konstrukcionih crteža, statički proračun, projektovanje, kao i konstruisanje modela i izrada tzv. kalupa negativa. Konstrukcija čamca predstavlja najvažniji deo procesa proizvodnje čamca. Mnogi specifični delovi koji se moraju da se naprave u toku procesa proizvodnje, kao što su ojačanja, pregrade ili vazdušne komore, moraju da se definišu pre izrade. Kada se to ostvari onda sledi…

2. korak

Sve počinje sa slojem koji se prvi uočava kod gotovog čamca, a to je spoljašni sloj, koji daje lepotu, a istovremeno i otpornost na vodu, kao i čvrstoću čamca. Stručnjaci ga nazivaju »gel-coat«, pošto plastična masa oblaže gornju površinu kao tanki plašt (engl. coat) i čini ju nepropusnom za vodu. Pre nego što se prskanjem nanese hemijska smeša od duroplastičnih smola i aditiva, u tu masu se mogu dodati pigmenti, koji kasnije određuju boju budućeg čamca. Ovaj sloj (top-coat) od 1 mm, koji možemo da uporedimo sa glazurom na torti, čini da čamac dobije sjaj. Ovaj sloj-omotač od poliesterskih smola mora da stoji 24 sata da bi se osušio i očvrsnuo pre nego što se nastavi dalje sa gradnjom čamca sloj po sloj. Vreme sušenja se može skratiti većom temperaturom prostorije i većim udelom očvršćivača i katalizatora.

Da biste lakše zamislili poprečni presek čamca od plastične mase armirane vlaknima staklene vune (stakloplastike) možemo da ga uporedimo sa crnim lukom i njegovim brojnim ljuskama.

3. korak

Tek pošto spoljni sloj očvrsne, može se naneti prvi sloj sa vlaknima staklene vune. Redom se nanese čak 12 do 13 slojeva, jedan za drugim. Broj slojeva zavisiće od veličine, opterećenja i težine gotovog čamca. Po pravilu se jedan na drugi nanosi najmanje 5 slojeva.

Na prvi pogled postupak proizvodnje izgleda vrlo jednostavno – na podlogu (kalup čamca) se postavljaju iskrojena vlakna od staklene vune, a na njih se četkom nanosi smeša smole, ubrzivača očvršćavanja i katalizatora. Potom sledi nešto što za sve posmatrače izgleda kao magija: poliesterska smola rastvara vezivno sredstvo koje se nalazi u vlaknima staklene vune i pojedinačni slojevi se se međusobno sami od sebe povezuju. Sve postaje jedna kompaktna masa. Konačne tehničke osobine ovog proizvoda su gotovo čudesne i, u zavisnosti od odnosa komponenata smeše, proizvod od stakloplastike ima enormnu čvrstinu. Ovo su optimalni preduslovi za naš cilj – izgradnju čamca.

Potrebno je veliko majstorsko umeće i veliko iskustvo onoga koji nanosi slojeve, jer nanošenje slojeva treba da bude vrlo ujednačeno, a između pojedinačnih slojeva ne sme da ostane ni najmanja količina vazduha. U ovu svrhu se koristi metalni valjak, kojim se lagano i vrlo strpljivo istiskuje vazduh; u suprotnom bi se to odrazilo na čvsrtoću strukture. Garant kvaliteta naših proizvoda jeste dugogodišnje iskustvo naših radnika.

4. korak – trenutak istine

Najuzbudljiviji momenat, u kojem se pokazuje, koliko je bio dobar naš višednevni rad, jeste onaj kada se čamac izvadi i odvoji od alata – kalupa, laganim lupkanjem drvenim čekićem ili putem komprimovanog vazduha. Postupak koji kod nestručnog posmatrača može da izazove strah pošto su pojedini elementi još veoma savitljivi. Na kraju se korito i paluba spajaju i sada skoro da imamo gotov čamac. Završnicu čini opremanje sa gumenom zaštitom za ivice, poklopci, bravice, ručke, sedišta i ugradnja drugih delova opreme.

5. korak

Sada je došao trenutak kada čamac može da se spusti u vodu i da tu bude mnogo decenija na usluzi i na radost svoga vlasnika.