Cisterne (rezervoari) izrađuju se u različitim oblicima i zapreminama, prema zahtevima naručilaca. Mogu da se koriste:
(1) na vozilima, za transport različitih tečnosti i
(2) kao stacionarne cisterne (nadzemne ili podzemne).
Zavisno od namene, cisterne se izrađuju kao:
(a) vodootporne (za tehničku vodu),
(b) kiselootporne (za pijaću vodu, kisele tečnosti i prehrambene proizvode) ili
(c) hemijski otporne (za specifične hemikalije).
Prema postojećim kalupima, cisterne se izrađuju u zapreminama od 1 – 20 m3, a po narudžbi se mogu izrađivati i veće.